🏆 ประกาศผลการประชันขลุ่ยเพลง ซ่อนกลิ่น

💗 ประกาศผลการประชันขลุ่ยเพลง ซ่อนกลิ่น 💗
🎵 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 🎵

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1.คุณธนวัฒน์ วงศ์เครือศร
ขลุ่ยคีย์ Bb
ประเภท นักเรียน/นักศึกษา
ประสบการณ์เป่าขลุ่ยมา 1-5 ปี

2. คุณแพรวพัตรา ตั้งรวมทรัพย์ (อั๋น ขลุ่ยไร้โน้ต)
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 1 ปี 3 เดือน

3. คุณเอกรัตน์ ชูวงษ์
ขลุ่ยคีย์ Bb
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 0-1 ปี

4. คุณเรวัติ ขรพัตร
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 4-5 เดือน

5. ผู้ร่วมประชันขลุ่ยเพลงซ่อนกลิ่น #5
คุณศราวุฒิ อินสุวรรณ์
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ยมากกว่า 5 ปี

6. คุณฐิติวัฒน์ ชานุ
ขลุ่ยคีย์ Bb
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 0-1 ปี

7. คุณวชิร สุดสวาสดิ์
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 1-5 ปี

8. คุณรังสรรค์ เพ็งสืบ
ขลุ่ยคีย์ Bb
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 1-5 ปี

9. คุณศิวัช จินาอุ
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 1-5 ปี

10. คุณพิพัฒน์ พุทธเจริญ
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 0-1 ปี

11. คุณเจษฎาภรณ์ ไชยณรงค์
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 1-5 ปี

12. คุณรัชชานนท์ สุขเจริญ
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 0-1 ปี

13. คุณสมเกียรติ ต้อนไล่
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย 0-1 ปี

14. คุณราเมศ อินทร์หา
ขลุ่ยคีย์ C
ประเภทประชาชนทั่วไป
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย มากกว่า 5 ปี

15. คุณณัฐพร เหมือนชู
ขลุ่ยคีย์ Bb
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
ประสบการณ์เป่าขลุ่ย มากกว่า 0-1 ปี

เกี่ยวกับผู้เขียน
- เรียนเป่าขลุ่ยออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวเองกับขลุ่ยไทยดอทคอม มีโน้ตไทยและสากลพร้อมตัวอย่าง