ศิริพร อยู่ยอด 05:16
แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ 04:34
สุชาติ ชวางกูร 03:37
สุเทพ วงศ์กำแหง 03:49
ชรินทร์ นันทนาคร 03:05
04:44
ตาสว่าง 06:14
หยุด กรูฟไรเดอร์ 05:18
เอกรัตน์ ชูวงษ์ 04:26