BAWU Chinese Flute เพลสรรเสริญพระบารมี ขลุ่ยปาอู

BAWU Chinese Flute เพลงสรรเสริญพระบารมี ขลุ่ยปาอู ขลุ่ยจีน เป่าครั้งแรกอาจจะยังไม่ค่อยชินครับ

เกี่ยวกับผู้เขียน
- เรียนเป่าขลุ่ยออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวเองกับขลุ่ยไทยดอทคอม มีโน้ตไทยและสากลพร้อมตัวอย่าง